Klimaatbeleid

Het Vlaams Klimaatbeleid bestaat uit verschillende delen: we verminderen onze uitstoot door maatregelen (niet-ETS mitigatie), we zetten emissiehandel in voor energie-intensieve bedrijven en luchtvaart (mitigiatie-ETS) en we passen ons aan (adaptatie).

In de kijker

Campagnebeeld Vlaamse klimaattopAlles over de Vlaamse Klimaat- en Energietop vind je op www.vlaamseklimaattop.be

Wat kan je zelf doen?

Met enkele tips kan je zelf ook meehelpen om de klimaatverandering te beperken.

Interreg project PROWATER

Het project PROWATER: protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale’, wil de waterberging van het landschap te herstellen via ‘ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen’

Vlaams klimaatbeleidsplan (niet-ETS mitigatie en adaptatie)

Alles over het Vlaams kimaatbeleidsplan 2013-2020, voortgangsrapportage, wat de Vlaamse overheid doet...

Reductie van F-gassen

F-gassen zijn zeer krachtige broeikasgassen die gebruikt worden in koeltoepassingen, bij de productie van kunststoffen, in elektrische schakelinrichtingen, ...

CO2 als grondstof: afvang en gebruik van CO2 (CCU)

Het beleid om CO2 te herbruiken in de industrie.