Klimaatbeleid

Het Vlaamse klimaatbeleid bestaat uit verschillende delen: we verminderen onze uitstoot door maatregelen (niet-ETS mitigatie), we zetten emissiehandel in voor energie-intensieve bedrijven en luchtvaart (mitigiatie-ETS) en we passen ons aan (adaptatie).

Vlaams klimaatbeleidsplan (niet-ETS mitigatie en adaptatie)

Alles over het Vlaams kimaatbeleidsplan, voortgangsrapportage, ...

Reductie van F-gassen

F-gassen zijn zeer krachtige broeikasgassen die gebruikt worden in koeltoepassingen, bij de productie van kunststoffen, in elektrische schakelinrichtingen...

CO2 als grondstof: afvang en gebruik van CO2 (CCU)

Het beleid om CO2 te herbruiken in de industrie.

Vlaams industrieel transitiekader voor een koolstofarme economie

In welke mate werken de Vlaamse energie-intensieve industrie, de onderzoekinstellingen en de overheid samen aan de omschakeling naar een koolstofarme economie?

Ondersteuning klimaatbeleid lokale overheden

De Vlaamse overheid ondersteunt en stimuleert het lokale klimaatbeleid op verschillende manieren.