Klimaatbeleid

Het Vlaamse klimaatbeleid bestaat uit verschillende delen: we verminderen onze uitstoot door maatregelen (niet-ETS mitigatie), we zetten emissiehandel in voor energie-intensieve bedrijven en luchtvaart (mitigiatie-ETS) en we passen ons aan (adaptatie).

In de kijker: publieksbevraging NEKP

De krijtlijnen van het Vlaamse en Belgische Energie-en Klimaatbeleid voor de periode 2021-2030 worden vastgelegd in beleidsplannen. In 2018 zijn ontwerpen opgemaakt van zowel het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 als het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030. Een publieksbevraging over deze plannen loopt van 4 juni tot 15 juli 2019.

Wat kan je zelf doen?

Enkele tips om zelf de klimaatverandering mee te beperken.

Vlaams klimaatbeleidsplan (niet-ETS mitigatie en adaptatie)

Alles over het Vlaams kimaatbeleidsplan, voortgangsrapportage, ...

Reductie van F-gassen

F-gassen zijn zeer krachtige broeikasgassen die gebruikt worden in koeltoepassingen, bij de productie van kunststoffen, in elektrische schakelinrichtingen...

CO2 als grondstof: afvang en gebruik van CO2 (CCU)

Het beleid om CO2 te herbruiken in de industrie.

Vlaams industrieel transitiekader voor een koolstofarme economie

In welke mate werken de Vlaamse energie-intensieve industrie, de onderzoekinstellingen en de overheid samen aan de omschakeling naar een koolstofarme economie?

Ondersteuning klimaatbeleid lokale overheden

De Vlaamse overheid ondersteunt en stimuleert het lokale klimaatbeleid op verschillende manieren.