Klimaatbeleid

Het Vlaams Klimaatbeleid bestaat uit verschillende delen: we verminderen onze uitstoot door maatregelen (niet-ETS mitigatie), we zetten emissiehandel in voor energie-intensieve bedrijven en luchtvaart (mitigiatie-ETS) en we passen ons aan (adaptatie).

In de kijker

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 goed.

Wat kan je zelf doen?

Enkele tips om zelf de klimaatverandering mee te beperken.

Vlaams klimaatbeleidsplan (niet-ETS mitigatie en adaptatie)

Alles over het Vlaams kimaatbeleidsplan, voortgangsrapportage, ...

Reductie van F-gassen

F-gassen zijn zeer krachtige broeikasgassen die gebruikt worden in koeltoepassingen, bij de productie van kunststoffen, in elektrische schakelinrichtingen...

CO2 als grondstof: afvang en gebruik van CO2 (CCU)

Het beleid om CO2 te herbruiken in de industrie.

Ondersteuning klimaatbeleid lokale overheden

De Vlaamse overheid ondersteunt en stimuleert het lokale klimaatbeleid op verschillende manieren.

Interreg project PROWATER

Het project PROWATER: 'protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale’, wil de waterberging van het landschap herstellen via ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen.