Kennisgeving aanstelling milieucoördinator binnenkort niet meer verplicht

 

Wat verandert er?

De exploitanten van inrichtingen die ingedeeld zijn in de eerste of tweede klasse en in de vijfde kolom van de indelingslijst aangeduid zijn met de letter A of B moeten een milieucoördinator aanstellen. Deze aanstelling moet momenteel bezorgd worden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. Deze verplichte kennisgeving wordt binnenkort geschrapt: voor zowel de interne als externe milieucoördinator volstaat het om vanaf dan een aanstellingsdossier ter beschikking te houden op de exploitatiezetel.

Opgelet! De instemming voor een meervoudige aanstelling van een niet-erkende milieucoördinator blijft wel verplicht!

 

Vanaf wanneer?

De verplichte kennisgeving vervalt van zodra het verzameldecreet 2019, dat de artikels 3.2.1, §4, en 3.2.3, §3, van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) zal wijzigen, in werking treedt. Het verzameldecreet  2019 moet enkel nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Van zodra dit gebeurd is, zal hierover op deze pagina meer informatie verschijnen. 

In de artikels 4.1.9.1.1 en 4.1.9.1.4 van VLAREM II zal de verplichte kennisgeving nog in overeenstemming gebracht worden met de gewijzigde artikels van het DABM.

 

Overzicht toekomstige situatie na schrapping kennisgeving

  Erkend milieucoördinator Niet-erkend milieucoördinator (werknemer)
Voor 1 inrichting ter beschikking houden aanstellingsdossier volstaat ter beschikking houden aanstellingsdossier volstaat
Voor verschillende inrichtingen op 1 bedrijfslocatie onder controle van eenzelfde (rechts)persoon ter beschikking houden aanstellingsdossier volstaat ter beschikking houden aanstellingsdossier volstaat
Voor 2 of meer inrichtingen op verschillende bedrijfslocaties ter beschikking houden aanstellingsdossier volstaat instemming meervoudige aanstelling van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten vereist
Contactgegevens
Afdeling GOP - Team Erkenningen
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
België