Jaarrapport handhaving onroerend erfgoed online

  • 24 mei 2018

Inspectie onroerend erfgoed maakt jaarlijks een rapport op waarbij het gevoerde handhavingsbeleid van dat jaar onder de loep wordt genomen. De inzet van de afzonderlijke handhavingsinstrumenten wordt geëvalueerd. Van interventies en realisaties worden een aantal voorbeelden gegeven en de beslissingspraktijk van de parketten wordt kort opgelijst. Tot slot brengt het een aantal punten voor de toekomst onder de aandacht.