Inspiratiemuur

Hogeronderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om kansen en ruimte te creëren waar studenten kunnen experimenteren met duurzaamheidsvraagstukken - zoals klimaatverandering, grondstoffenvoorziening of mobiliteit -, het streven naar duurzame ontwikkeling en het maken van keuzes daarbij. Dit noemen we EDO, educatie voor duurzame ontwikkeling.

Docenten maken dagelijks het verschil wanneer zij educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) vormgeven in hun vakken. En ook opleidingsverantwoordelijken, onderwijsondersteuners en het beleid kunnen het belang van EDO inzien en hier actief aan bijdragen. Voor hen reikt Ecocampus hier verschillende voorbeelden en tools aan uit het Vlaamse en internationale hoger onderwijs.

Curriculumvoorbeelden

Voorbeelden van opleidingsonderdelen, lessen, onderwijsprojecten of opleidingen, daarnaast specifiek deel voor de lerarenopleiding.

Stages- eindwerken - projecten

Stages, eindwerken en projecten in het kader van duurzame ontwikkeling en wat deze kunnen bereiken bij studenten, voor deze de stap naar de praktijk zetten.

Lesmateriaal

Een overzicht van lesmateriaal om je les te verduurzamen of om studenten duurzaam aan de slag kan laten gaan.

Handleidingen

Een overzicht van handleidingen voor docenten/opleidingsverantwoordelijken/onderwijsondersteuners die inzoomen op de relatie tussen duurzame ontwikkeling en een opleiding

Vormingen

Vormingssinitiatieven voor docenten, studenten en andere geïnteresseerden

Netwerken

Bestaande netwerken waar docenten/opleidingsverantwoordelijken/onderwijsondersteuners samen zoeken hoe duurzame ontwikkeling vorm kan krijgen binnen een bepaalde opleiding.

Contacteer ons
Team Ecocampus
Work in progress

Dit inspiratieboek is een 'work in progress' en met uw hulp kan de inspiratie blijven groeien.

Vertel ons over uw project!
Vul het document in en mail het naar ecocampus@lne.vlaanderen.be

docx bestandInvulfiche praktijkvoorbeeld DO (37 kB)

 

Wedstrijden

Een overzicht van wedstrijden die opleidingen in het hoger onderwijs aansporen om duurzame projecten op te zetten

Begeleiding van docenten

Een onderwijsondersteuner reflecteert samen met de docenten over het doel van EDO in een opleiding, zoekt gepaste inhouden, werkvormen en evaluaties. Of hij/zij stippelt samen met de docenten een leerlijn voor DO uit.