Inspecteren en maatregelen nemen

Waarvoor kan je bij de inspectiediensten terecht?

Voor welke klachten kan je terecht bij de inspectie milieu, onroerend erfgoed & ruimtelijke ordening