Infrastructuur en rijgedrag

Een doordachte inrichting van de weginfrastructuur en een milieuvriendelijke rijstijl zorgen voor minder emissies. Een aantal aanbevelingen, maatregelen en rekentools werden uitgewerkt om hier mee rekening te houden.

Smogalarm - Maximaal 90 km per uur op autosnelwegen

Als de atmosfeer te hoge concentraties fijn stof bevat, treedt het smogalarm in werking. Op bepaalde delen van het snelwegennet in Vlaanderen wordt de maximumsnelheid dan beperkt tot 90 km per uur.

Aanbevelingen voor wegbeheerders

Aanpassingen aan de infrastructuur in functie van doorstroming of verkeersveiligheid hebben een impact op de emissies.

Aanbevelingen voor ruimtelijke planners

Via ruimtelijke maatregelen kan je een positieve invloed uitoefenen op de blootstelling aan luchtverontreiniging en zo ook op de gezondheid van de bevolking.  In de brochure 'duurzame ruimtelijke planning- maatregelen om de impact van verkeer op de luchtkwaliteit te verminderen' vind je aanbevelingen rond efficiënte ruimtelijke maatregelen tegen lokale luchtverontreiniging door verkeer.

Energiezuinige chauffeurs

Energiezuinig rijden kan je leren. Via individuele coaching en gerichte opvolging garandeer je blijvende resultaten. Maar ook het toepassen van enkele eenvoudige vuistregels kunnen je brandstof doen besparen.  Tips en tricks om energiezuinig te rijden, vind je op deze pagina.

Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Er zijn verschillende manieren om de batterij van een elektrische auto te laden. Schepen kunnen gebruik maken van walstroom.

Infrastructuur - een hindernis voor dieren

Een weg of waterweg is een belangrijke en gevaarlijke hindernis voor in het wild levende dieren. Om het versnipperende effect van Vlaamse wegen en waterwegen te verminderen en zo meer kansen te geven aan de natuur, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. Meer over ontsnippering vind je op de pagina over milieu en infrastructuur.

IFDM-traffic

Webapplicatie om het effect van  mobiliteitsscenario's op luchtkwaliteit te berekenen voor wegtransport op autosnelwegen, gewestwegen en buitenstedelijke wegen in Vlaanderen.

CAR-Vlaanderen

CAR: instrument om luchtkwaliteit langs wegen in bebouwde kom te berekenen.