Informatie voor opleidingscentra werkzaamheden aan klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen

Algemene en bijzondere gebruikseisen

Een erkend opleidingscentrum moet zich houden aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) die worden voorgeschreven in het VLAREL.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene gebruikseisen (=verplichtingen) die gelden voor alle categorieën van erkenningen, en  bijzondere gebruikseisen die enkel gelden voor het opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen (VLAREL, art. 43/10).

top

Minimumeisen materiaal

Het opleidingscentrum voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, moet kunnen beschikken over de nodige en degelijk onderhouden apparatuur om een praktische module op te nemen in de opleiding en om het praktische deel van het examen te kunnen organiseren. De lijst minimumeisen voor wat betreft het materiaal, nodig voor het organiseren van het praktische deel van de opleiding en van het examen, kan hier worden gedownload.

doc bestandLijst minimumeisen materiaal voor de opleiding en examen klimaatregeling voertuigen (30 kB)

top

Documenten opleidingscentrum

Het erkende opleidingscentrum ontvangt de documenten die het bij het organiseren van de opleidingen en de examens moet gebruiken van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving

top

 

Formulieren en documenten