Informatie voor ontginners

informatie voor ontginners

Vergunningen om te ontginnen

Voor de uitbating van een ontginning (groeve en graverij) zijn twee vergunningen vereist: de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning.

Certificaat van herkomst

Het certificaat van herkomst garandeert dat delf­stoffen die ontgonnen worden voldoen aan de natuurlijke samen­stelling. Het certificaat wordt toegekend onder de vorm van een erkennings­nummer

Financiële zekerheid voor de eindafwerking

De financiële zekerheid dient om de eindafwerking van de ontginning te kunnen realiseren. De eindafwerking is de fase die de definitieve nabestemming voorafgaat

Optimaal ontginnen

Bij een optimale ontginning wordt rekening gehouden met de draagkracht van het ontginningsgebied en zijn omgeving

Voortgangrapport ontginning

Rapport over de exploitatie, dat jaarlijks door de vergunninghouder moet overgemaakt worden aan ALBON

Ontginningsmachtiging

Administratieve beslissing om in ontginningsgebied percelen te ontginnen waarvoor der de eigenaar toestemming tot ontginning weigerde.

Onteigening bij een ontginning

Indien geen overeenkomst gevonden wordt voor een ontginningsmachtiging kan een aanvraag tot onteigening opgestart worden. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden.

Contacteer ons
Hoofddienst Natuurlijke Rijkdommen