Informatie voor lokale en provinciale toezichthouders milieuhandhaving en geluid

Het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving wordt op lokaal en provinciaal niveau uitgeoefend door de aangestelde toezichthouders milieuhandhaving en geluid.

Provinciale en lokale toezichthouders moeten beschikken over een bekwaamheidsbewijs ‘toezichthouder milieuhandhaving’.

Provinciale en lokale toezichthouders geluid moeten beschikken over een bekwaamheidsbewijs ‘toezichthouder geluid’.

Opleiding

Om aangesteld te kunnen worden als toezichthouder moet je een opleiding volgen die wordt georganiseerd door een erkend opleidingscentrum (pdf bestandErkende opleidingscentra lokale toezichthouders mhh en geluid (435 kB)) en slagen voor de bijhorende bekwaamheidsproef.

De inhoud van de opleiding is vastgelegd in artikel 13 van het Milieuhandhavingsbesluit.

Aanvragen bekwaamheidsbewijs en legitimatiekaart

Je kan het bekwaamheidsbewijs 'toezichthouder milieuhandhaving' en 'toezichthouder geluid' aanvragen via het online erkenningenloket

Aan de aanvraag voeg je onder meer volgende documenten toe:

 • De certificaten van hogervermelde opleiding
 • Het aanstellingsbesluit van het bevoegde orgaan
 • Een digitale pasfoto met een minimumgrootte van 20 mm op 30 mm (236x354 pixels)
 • Een bewijs van de eedaflegging.
  Contractuele personeelsleden die worden aangewezen als toezichthouder, leggen, vooraleer zij hun toezichtsopdracht kunnen vervullen, volgende eed af in handen van de overheid die hen heeft aangesteld: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”.
 • Identificatiegegevens:
  • voornaam + naam
  • instelling
  • functie
  • correspondentieadres
  • indien van toepassing: aanduiding van de hoedanigheid (agent of officier van de gerechtelijke politie, of hulpofficier procureur des Konings)

Op basis van bovenstaande documenten levert de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplannen en -projecten het bekwaamheidsbewijs en een legitimatiekaart af. De legitimatiekaart is tien jaar geldig, het bekwaamheidsbewijs is geldig voor onbepaalde duur.

Als toezichthouder beschik je pas over je bevoegdheden vanaf de datum van ondertekening van dit bekwaamheidsbewijs.

Bevoegdheden

De toezichtsopdrachten van de lokale toezichthouders zijn opgenomen in artikel 34 van het Milieuhandhavingsbesluit.

De toezichtsopdrachten van de provinciale toezichthouders zijn opgenomen in artikel 33 van het Milieuhandhavingsbesluit.

Waarnemende toezichthouders

Als de  aangestelde lokale 'toezichthouder milieuhandhaving' (gemeentelijke toezichthouders, toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en toezichthouders van politiezones) verhinderd is, kan een waarnemend lokaal 'toezichthouder milieuhandhaving' aangesteld worden. Deze waarnemende toezichthouder moet over de vereiste kwalificaties en eigenschappen beschikken om de toezichtopdracht naar behoren te vervullen. Hij of zij is daarnaast houder van een getuigschrift/diploma hetzij van het hoger onderwijs, hetzij van het hoger secundair onderwijs (of van de hogere secundaire leergangen) aangevuld met een nuttige ervaring van meer dan drie jaar.

De waarnemende lokale 'toezichthouders milieuhandhaving' worden aangesteld in een aanstellingsbesluit. De aanstelling mag de termijn van een jaar niet overschrijden.

Het tijdelijke bekwaamheidsbewijs en de legitimatiekaart voor de waarnemend toezichthouders worden ook op bovenstaande wijze aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten. Men bezorgt hiervoor een kopie van het behaalde getuigschrift/diploma van het hoger (secundair) onderwijs en het bewijs van de nuttige ervaring, in plaats van de certificaten van hogervermelde opleiding.

Meer informatie

Meer informatie over toezicht en toezichthouders kan u terugvinden in titel XVI van het Decreet Milieubeleid en het Milieuhandhavingsbesluit.

 

Contacteer ons
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Cel erkenningen