Informatie voor erkende technici stookolietanks

Je erkenning

Ga na hoe lang je erkenning nog geldig zodat je tijdig kan bijscholen, controleer of je gegevens in de  databank up-to-date zijn of meldt wijzigingen of fouten.

Aangifte controle op een uitgevoerd onderzoek, controle of buitengebruikstelling van een stookolietank

Heb je een brief ontvangen voor een controle op je werk? Bezorg ons dan online je aangifte.

 

Retributies erkenningen

Voor bepaalde erkenningen moet eenmalig een retributie betaald worden voor de behandeling van de erkenningsaanvraag en/of vijfjaarlijks voor de uitoefening van het toezicht op het gebruik van de erkenning.

Erkend worden
Bijscholing

Een erkenning is vijf jaar geldig. De start- en einddatum staat op je certificaat van bekwaamheid, uitgereikt door de opleidingsinstelling of in onze  overzichtslijsten.

Om je erkenning te behouden moet je je retributie betalen en regelmatig bijscholen.