Informatie voor erkende technici centrale verwarming

Attesten, rapporten, documentatie
Omschakeling naar rijk gas

De erkende technici gasvormige brandstof  zijn in het kader van de omschakeling niet erkend maar wel ‘bevoegd’ technicus. Als ze de gedragscode of methodologie voor de omschakeling  op de website van gas.be volgen, zijn ze ingedekt voor wat betreft hun aansprakelijkheid .

Bijscholing

Een erkenning is vijf jaar geldig.
De start- en einddatum zijn vermeld op je certificaat van bekwaamheid of in onze  overzichtslijsten.

Om je erkenning te behouden is de vijfjaarlijkse bijscholing verplicht.

Online aangifte

Heb je een brief ontvangen voor een controle op je werk? Bezorg ons dan online je aangifte voor eerste ingebruikname, onderhouden en verwarmingsaudits


 

 

Erkend worden

Om erkend te worden als brandertechnicus moet je een opleiding volgen, voor de examens slagen en  retributie betalen.

 

 

Jouw erkenning

Bekijk zelf hoe lang je erkenning nog geldig is, controleer je gegevens of laat die aanpassen.

 

 

Gelijkwaardige titels

Als je beschikt over een erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het Waals Gewest, of over een welbepaald Nederlands diploma, dan kan je volledige of gedeeltelijke volledigheid aanvragen.