Informatie voor erkende technici centrale verwarming

Attesten, rapporten, documentatie
Online aangifte

Heb je een brief ontvangen voor een controle op je werk? Bezorg ons dan online je aangifte voor eerste ingebruikname, onderhouden en verwarmingsaudits

 

Webtoepassing centrale verwarming

Webtoepassing voor de uitvoering van de keuring voor eerste ingebruikname, het periodieke onderhoud en verwarmingsaudits t.e.m. 100 kW op centrale stooktoestellen in het Vlaams Gewest.

Bijscholing

Een erkenning is geldig voor onbepaalde duur als je steeds tijdig de vijfjaarlijkse bijscholing volgt.

De uiterste datum voor het volgen van de volgende bijscholing staat vermeld op je certificaat van bekwaamheid of in onze  overzichtslijsten.

Als je de bijscholing niet tijdig volgt, vervalt de erkenning. De erkenning wordt opnieuw verleend wanneer je opnieuw de bijscholing volgt.

VLAREM-trein 2017: wijziging Stooktoestellenbesluit

Vanaf 1 oktober 2019 treden er nieuwe verbrandingswaarden, nieuwe modeldocumenten en een aantal andere wijzigingen aan het Vlaams Stooktoestellenbesluit in werking. 

Omschakeling naar rijk gas

De erkende technici gasvormige brandstof  zijn in het kader van de omschakeling niet erkend maar wel ‘bevoegd’ technicus. Als ze de gedragscode of methodologie voor de omschakeling  op de website van gas.be volgen, zijn ze ingedekt voor wat betreft hun aansprakelijkheid .

Erkend worden

Om erkend te worden als brandertechnicus moet je een opleiding volgen, voor de examens slagen en  retributie betalen.

 

 

Jouw erkenning

Bekijk zelf hoe lang je erkenning nog geldig is, controleer je gegevens of laat die aanpassen.

 

 

Gelijkwaardige titels

Als je beschikt over een erkenning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het Waals Gewest, of over een welbepaald Nederlands diploma, dan kan je volledige of gedeeltelijke gelijkwaardigheid aanvragen.
 

Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen