Informatie voor erkende koeltechnici

Verplichtingen

Een erkend koeltechnicus moet voldoen aan een aantal verplichtingen (gebruikseisen).

Zo moet een erkend koeltechnicus het installatiegebonden logboek  volledig en correct invullen. Hij mag alleen de werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die vermeld staan op zijn certificaat. Hij moet ook vijfjaarlijks slagen voor een actualisatie-examen.

Alle verplichtingen zijn te vinden in artikel 34 (algemene gebruikseisen) en 40/1 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL.

Deze verplichtingen gelden ook voor de koeltechnici die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees’ certificaat behaald hebben en in het Vlaamse Gewest werkzaam zijn (ze hebben zich gemeld en een toezichtsretributie betaald). Ook zij moeten o.m. elke vijf jaar slagen voor het actualisatie-examen om hun erkenning in het Vlaamse Gewest te mogen blijven gebruiken.

Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot een schorsing of opheffing van de erkenning of geldboetes.

top


Periodieke retributie voor de uitoefening van het toezicht op erkende koeltechnici

Er moet een retributie betaald worden voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning als koeltechnicus. Deze retributie is vijfjaarlijks verschuldigd.

top


Van Europees certificaat naar Vlaamse erkenning

Sinds 5 september 2016 worden technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben van rechtswege erkend, maar zij moeten zich eerst melden en een toezichtsretributie betalen vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.

Meer informatie.

top

Wetgeving

Europese wetgeving:

Een Europese verordening  moet in Vlaanderen altijd nageleefd worden.

Vlaamse wetgeving

top

Technicus transportkoeling

Voor technici die werkzaamheden uitvoeren aan koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, geldt een erkenningsverplichting vanaf 1 juli 2017.

Meer informatie 

top

Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen