Informatie voor erkende airco-energiedeskundigen

Berekening nominaal koelvermogen

Energetische keuring

Wetgeving en nuttige links

Airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Berekening nominaal koelvermogen

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige zodat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Als de airco in een gebouw  uit een aantal individuele installaties bestaat, worden de vermogens hiervan steeds opgeteld.

top

Energetische keuring

Webtoepassing

De energetische keuring van de airco's moet gebeuren door een erkende airco-energiedeskundige aan de hand van een toepassing die werd ontwikkeld door het Departement Omgeving.

Ga naar de toepassing voor de energetische keuring voor het indienen van een keuring.

Volgende leidraad is een hulpmiddel bij het gebruik van de webtoepassing:

pdf bestandLeidraad bij de webapplicatie voor airco's (737 kB)

Opgelet: het was tijdelijk onmogelijk in te loggen in de applicatie. Dit probleem is verholpen. Druk voor het opstarten van de applicatie op 'Ctrl + F5' om eventuele gegevens die nog in het geheugen van je browser zitten te verwijderen.

top

Wetgeving en nuttige links

top

Airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Voor airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen geldt dat het installeren ervan, het controleren op lekken, het onderhoud en het terugwinnen van koelmiddel moet gebeuren door een erkend koeltechnicus.

top

Contacteer ons
Dienst Beste Beschikbare Technieken (BBT) en Erkenningen