Informatie voor erkende airco-energiedeskundigen

Berekening nominaal koelvermogen

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW die gebruikt worden voor comfortkoeling, moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige. Zo zijn de airco's optimaal afgesteld voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdende met de koelingsbehoefte van het gebouw.

Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende individuele installaties steeds opgeteld om het nominaal koelvermogen te bepalen.

Een omkeerbare warmtepomp wordt beschouwd als een airconditioningsysteem.

top

Energetische keuring indienen

Opdat de energetische keuring  altijd op dezelfde manier zou gebeuren, heeft  het Departement Omgeving een webtoepassing laten ontwikkelen waarmee erkende airco-energiedeskundigen de keuring moeten indienen. 

Het Departement Omgeving werkt de webapplicatie regelmatig bij. Een overzicht van de laatste wijzigingen lees je in de pdf bestandChangelog webapplicatie airco-energiedeskundigen (244 kB).

 

top

Wetgeving en nuttige links

top

Airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Voor airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen geldt dat volgende acties moeten uitgevoerd worden door een erkend koeltechnicus:

  • Installatie
  • Controle op lekken
  • Onderhoud
  • Terugwinnen van koelmiddel

top

Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen