Hoe stel ik een stookolietank definitief buiten gebruik?

Als je  een stookolietank definitief buiten gebruik wil stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De regels zijn afhankelijk van het doel waarvoor de stookolietank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank. Met een 'ondergrondse' tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als 'bovengronds' beschouwd.

Een stookolietank mag alleen gebruikt worden voor de opslag van het product waarvoor hij gebouwd is, namelijk stookolie. Een buitengebruikgestelde stookolietank mag dus nooit gebruikt worden als regenwatertank of drinkbak voor vee.

Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd. 

Stookolietank voor het verwarmen van een woning

Tank voor de opslag van minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

 • Bovengrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)

  • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling? 
   • Leegmaken
   • én reinigen,
    verwijderen is niet verplicht. 
  • Door wie? De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus!
  • Certificaat? Als je de bovengrondse stookolietank ook laat verwijderen, moet een erkende stooktoestechnicus sinds 1 oktober 2019 een certificaat opstellen waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.  Wanneer je de bovengrondse tank alleen laat leegmaken en reinigen, is een certificaat niet nodig. 
 • Ondergrondse tank voor minder dan 5.000 kg stookolie (6.000 liter)
  • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling? 
   • Leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen of, als verwijdering niet mogelijk is, opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
  • Termijn? Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 5 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling). 
  • Door wie? De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus! 
  • Certificaat? Sinds 1 maart 2009 moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling van een ondergrondse stookolietank werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het ceritficaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan. 

Tank voor de opslag van 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter)

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling (al dan niet omwille van lekken)?
  • Bovengrondse tank van 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter)

   • Leegmaken
   • én reinigen,
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de bovengrondse tank leeggemaakt en gereingd worden.
  • Ondergrondse tank van 5.000 kg stookolie of meer (6.000 liter)
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
   • én reinigen, 
   • Leegmaken.
  • In alle gevallen moeten de nodige maatregelen genomen worden rond explosiebeveiliging en voorkoming van milieuverontreiniging (bodem- en grondwater).
 • Termijn? Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).
 • Door wie? Erkende stookolietechnicus of milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen. 
 • Certificaat? Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan. 

Om de tank zelf te verwijderen moeten de eigenaars volgens VLAREM geen erkende firma inschakelen. Voor een lijst van firma's die de tankcleaning kunnen uitvoeren kan men terecht op de website van Informazout, zie lijst 'Tankprobleemoplossers'. Een andere mogelijkheid is te zoeken op www.goudengids.be onder de categorie 'Tankreiniging'.

Bewaar de documenten van de verwerkingsfirma en het certificaat van de erkende technicus stookolietanks of erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen zorgvuldig. Bij een verkoop is het aangeraden om deze stukken op te nemen in de verkoopakte en door te geven aan de nieuwe eigenaar. 


Voor informatie over de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot het beheer van afval kun je terecht bij de OVAM 

Stookolietank voor andere doeleinden dan de verwarming van een woning

De verplichtingen hieronder gelden voor stookolietanks die gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen die niet bewoond worden (bv. ziekenhuizen, scholen en kantoren) en voor andere doeleinden dan verwarmen (bv. het bevoorraden van motorvoertuigen of de opstart van noodgroepen)

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
  • Bovengrondse tank:

   • Leegmaken
   • én reinigen,
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de bovengrondse tank alleen leeggemaakt en gereinigd worden. 
  • Ondergrondse tank:
   • Leegmaken
   • én reinigen,
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
  • In alle gevallen moeten de nodige maatregelen genomen worden rond explosiebeveiliging en voorkoming van milieuverontreiniging (bodem- en grondwater).
 • Termijn? Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling). 
 • Door wie? De buitengebruikstelling of het laten  buiten gebruik stellen is een taak voor de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Doe dit steeds in overleg met een erkende stookolietechnicus of een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. 
 • Certificaat? Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moet de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan. 

Voor informatie over de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot het beheer van afval kun je terecht bij de OVAM 

De verwarmingswegwijzer

Beantwoord de vragen en ontdek zelf wat je moet doen om in orde te zijn met je stookinstallatie, stookolietank...
 

Contacteer ons

Voor al je vragen  kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn: