Hoe het NTMB-certificaat behalen

Welke instellingen certificeren?

Een producent of leverancier die het NTMB-certificaat voor zijn organisatie wil behalen, neemt contact op met één van de geaccrediteerde certificatie-instellingen. De certificatie-instelling evalueert het dossier van de producent/leverancier, voert audits uit en neemt een beslissing over de toekenning van het NTMB-certificaat conform het certificatiereglement van het NTMB-zorgsysteem. Het NTMB-certificaat is 3 jaar geldig  en laat het bedrijf toe het certificatie-logo van het NTMB-zorgsysteem te gebruiken.

De Belgische Accreditatie-instelling BELAC heeft het NTMB-zorgsysteem onder accreditatie genomen. Dit betekent dat geïnteresseerde certificatie-instellingen hun aanvraag kunnen indienen bij BELAC voor accreditatie voor het certificatieschema van het NTMB-zorgsysteem.

Momenteel hebben 2 certificatie-instellingen officieel de accreditatie voor het NTMB-zorgsysteem van Belac (de Belgische accreditatie-instelling) verkregen om de certificering uit te mogen voeren van NTMB-zorgsystemen van producenten en leveranciers:

De voorschriften van het NTMB-zorgsysteem

Een bewuste keuze voor kwaliteitszorg die past bij de productie en levering van levende en andere NTMB-materialen kan het vertrouwen in de NTMB-materialen opbouwen. Deze kwaliteitszorg is vastgelegd in de pdf bestandVoorschriften_4.0_NTMB-zorgsysteem.pdf (533 kB) , die zowel organisatorische aspecten als technische criteria voor de materialen behandelen. Bijzondere aandacht gaat naar de zelfcontrole van de producent/leverancier en de principes van duurzaam ondernemen.

Ter info: Vanaf 1 juli 2019 is versie 4.00 van de Voorschriften bindend.  De inhoudelijke wijzigingen t.o.v. versie 3.00 zijn aangegeven in het groen. Rechts op deze pagina kunt u de oude versies van dit document terugvinden.

Certificatiereglement

Het NTMB-certificaat is geen productcertificaat voor materialen maar een systeemcertificaat voor de organisatie van de producent of leverancier. De procedure om dit certificaat te behalen is beschreven in het pdf bestandCertificatiereglement_4.0_NTMB-zorgsysteem.pdf (307 kB).

Ter info: Vanaf 1 juli 2019 is versie 4.00 van de Voorschriften bindend. De inhoudelijke wijzigingen t.o.v. versie 3.00 zijn aangegeven in het groen.  Rechts op deze pagina kunt u de oude versies van dit document terugvinden.

Standaardformulieren

De aanvrager mag voor zijn registraties in het kader van het NTMB-zorgsysteem gebruik maken van de beschikbare standaardformulieren:zip bestandprocesbegeleidingsdocumenten NTMB-zorgsysteem (496 kB)

De aanvrager is niet verplicht deze documenten te gebruiken omdat bij een audit naar de inhoud en niet naar de vorm wordt gekeken.

Contacteer ons
Team Milieu-Integratie Infrastructuur