Heel wat acties om voedselverlies te verminderen opgestart in 2015

Laatste wijziging: 04-03-2016

In uitvoering van de Ketenroadmap Voedselverlies is het eerste voortgangsrapport met een overzicht van de inspanningen uit 2015 overgemaakt aan de Vlaamse Regering. Het rapport geeft alle acties weer van de partners uit het Vlaams Ketenplatform, die zich geëngageerd hebben om tegen 2020 de voedselverliezen met 15% te verminderen. Momenteel wordt een methodologie ontwikkeld voor het meten van voedselverlies doorheen de volledige keten. Begin 2017 zal een eerste monitoringsrapport verschijnen.

Op 3 april 2015 lanceerde de Vlaamse Regering samen met haar ketenpartners Boerenbond, FEVIA Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Unie Belgische Catering, Horeca Vlaanderen, UNIZO, Buurtsuper.be en het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) de Ketenroadmap Voedselverlies 2020. Met dit actieplan engageerden de overheid en de partners zich om gedurende zes jaar, van 2015 tot en met 2020, gezamenlijk de voedselverliezen in Vlaanderen met 15% te verminderen.

De rapportage voor 2015 beslaat de periode tussen de ondertekening van de Ketenroadmap in april 2015 en eind 2015. In die korte periode werd het thema voedselverlies prominent op de agenda geplaatst. Er zijn heel wat acties op de rails gezet waarbij overleg tussen de partners noodzakelijk was voor een verdere succesvolle uitrol in 2016 en verder. Enkele voorbeelden: 292 horecazaken ondertekenden het chef’s charter; bij acht voedingsbedrijven werd een materialenscan en voedselverliesaudit afgenomen; de visserijsector krijgt begeleiding om selectiever te vissen en discards terug te dringen; de overheidscampagne ’30 dagen voedselwinst’ stimuleerde heel wat mensen om creatief te zijn met restjes; initiatieven zoals de Schenkingsbeurs ontstonden om voedseloverschotten te schenken aan sociale organisaties, enz.

Het volledige rapport staat op de nieuwe website www.voedselverlies.be van de Vlaamse overheid. De website geeft een overzicht van acties van de overheid en de partners om voedselverliezen terug te dringen. Tot 26 maart kan iedereen er ook ideeën op posten om voedselverlies in Vlaanderen terug te dringen.

Persinfo:

Brigitte Borgmans

Woordvoerder Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Brigitte.borgmans@lne.vlaanderen.be , T 02 553 62 68 | M 0473 73 28 30