Handhavingsrapporten milieu en ruimtelijke ordening

  • 17 november 2017

De VHRM publiceerde  de handhavingsrapporten voor milieu en ruimtelijke ordening.

Wil je een papieren exemplaar?

  • Via e-mail naar info@vhrm.vlaanderen.be
  • Telefoon: -32 (0)2 553 85 82
  • Post: 

    Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu
    Koning Albert II-laan 20 bus 15
    1000 Brussel