Handhaving: plannen, rapportering en evaluaties

Meerjarenprogramma en inspectieplannen

Omgeving

Met het omgevingsinspectieplan 2019 wordt een belangrijke stap gezet in de afstemming tussen de handhavingsinitiatieven voor milieu, ruimte en erfgoed. De focus ligt op een aantal overkoepelende projecten die bijdragen tot een geïntegreerde handhaving en thematische speerpunten worden uitgelicht.

pdf bestandOmgevingsinspectieplan 2019 (1.28 MB)

Milieu

Ruimtelijke ordening

Onroerend erfgoed

Contact
Afdeling Handhaving