Grondstoffen- en materialenbeheer

Doelstellingen en indicatoren rond grondstoffen- en materialenbeheer

Doelstellingen
 • het aandeel afval dat als secundair materiaal ingezet wordt, neemt toe
 • het aandeel ingezette alternatieven ten opzichte van het aandeel eigen oppervlaktedelfstoffen verhoogt
 • hoogwaardig water wordt, waar mogelijk, vervangen door laagwaardig water, bv. door de inzet van hemelwater
 • het marktaandeel milieuverantwoorde producten en diensten neemt toe
 • het aandeel woon-werkverplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer van de Vlaamse ambtenaren stijgt

(Bron: algemeen oppervlaktedelfstoffenplan, beleidsnota)

Hieronder vind je de 5 indicatoren
Afval als secundair materiaal

Aandeel afval dat als secundair materiaal ingezet wordt

 • doel: toename in de periode 2010-2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
 • De doelstelling wordt momenteel opgevolgd door volgende indicatoren. In 2014 kreeg 77% van het primair bedrijfsafval een nieuw leven kreeg na twee verwerkingsstappen; in 2014 ging 72% van het huishoudelijk afval naar één of andere vorm van materiaalrecuperatie. Beide deelindicatoren vertonen een positieve evolutie, waardoor kan gesteld worden dat de doelstelling gehaald wordt.
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron: OVAM
Leidingwatergebruik

Leidingwatergebruik (huishoudens + industrie + landbouw)

grafiek leidingwatergebruik

 • doel: geen toename in de periode 2010-2015
 • trend: toestand nagenoeg ongewijzigd
 • doelbereik: neen in  2012
 • status: 363 miljoen m³ in 2012
 • xlsx bestandcijfers leidingwatergebruik (11 kB)
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron: VMM, MIRA
Woon-werkverplaatsingen

Aandeel woon-werkverplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer van de Vlaamse ambtenaren

 • doel: toename in de periode 2010-2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
Alternatieven delfstoffen

Aandeel ingezette alternatieven oppervlaktedelfstoffen, gemiddeld over alle delfstoffen (voortschrijdend gemiddelde over drie jaar)

grafiek alternatieven voor oppervlaktedelfstoffen

Hemelwatergebruik

Hemelwatergebruik door huishoudens

grafiek gebruik hemelwater

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)