Groene economie: samenwerking met de industrie

In het streven naar een Groene Economie vormen bedrijven een belangrijke partner voor de Vlaamse Overheid. Eén van de sectoren die door de overheid betrokken wordt is de industrie. Al meer dan tien jaar wordt er samengewerkt met de voedingsnijverheid (vertegenwoordigd door FEVIA-Vlaanderen, UNIZO en BEMEFA). Deze samenwerking kreeg vorm in de opmaak van een pdf bestandDoelgroepprogramma voedingsnijverheid (310 kB). De uitvoering van de acties van dit programma startte in 2006 en werd afgerond in 2011. Er werd in dit jaar meteen gestart met de uitvoering van een nieuwe acties in het pdf bestandDoelgroepprogramma Vlaamse Voedingsnijverheid_2011-2016 (354 kB). Dit zal begin 2017 afgerond worden.

Door de Vlaamse Overheid werd er een Integrale Milieuanalyse Vlaamse voedingsnijverheid 2007 en  een Integrale Milieuanalyse van de Vlaamse Voedingsnijverheid 2012 gemaakt. De informatie uit deze analyse werd gebruikt als basis voor de opmaak en uitvoering van het Doelgroepprogramma van de voedingsnijverheid. Ter afronding van het lopende Doelgroepprogramma zal er een laatste Integrale Milieuanalyse opgemaakt worden. Deze zal de evolutie tonen van de voedingsnijverheid op milieuvlak in het laatste decennium.

In het kader van de uitvoering van het tweede Doelgroepprogramma met de voedingsnijverheid ging de Vlaamse overheid na of het haalbaar is om de Vlaamse voedingsindustrie CO2-, water- en afvalneutraal te maken tegen 2030. Download hier de studie Een CO2-, water-en afvalneutrale Vlaamse voedingsnijverheid tegen 2030.

Er werd ook een aantal jaren nauw samengewerkt met de Vlaamse Basischemie (vertegenwoordigd door Essenscia). In het kader van deze samenwerking werd er een  Integrale Milieuanalyse Basischemie in Vlaanderen 2010 gemaakt en werd er in 2013 van start gegaan met de uitvoering van pdf bestandDoelgroepprogramma Vlaamse basischemiesector_2013-2018.pdf (3.74 MB). In 2015 werd de uitvoering van dit Doelgroepprogramma stopgezet.