Groenbeleving

Doelstellingen en indicatoren rond groenbeleving

Doelstellingen
 • het aanbod en de toegankelijkheid van natuurgebieden, bossen en parken neemt toe
 • in stedelijk gebied neemt het aantal Vlamingen dat beschikt over toegankelijk buurtgroen toe
Hieronder vind je de indicator
Toegangkelijk buurtgroen

Aandeel Vlamingen in stedelijk gebied dat beschikt over toegankelijk buurtgroen - Stadsmonitor

grafiek leefkwaliteit toegankelijk buurtgroen

 • doel: in 2015 toename t.o.v. 2008 (> 72,8% gemiddeld over de centrumsteden)
 • trend: /
 • doelbereik: ja in 2014
 • status: in 2014 woonde tussen 46% (Mechelen) en 91% (Oostende) van de inwoners van centrumsteden op minder dan 400m afstand van openbaar groen
 • xlsx bestandcijfers toegankelijk buurtgroen (14 kB)
  • Laatste aanpassing: december 2015
  • Bron: studiedienst Vlaamse Regering/stadsmonitor
Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)