Green Deal huishoudelijke houtverwarming

Huishoudelijke houtverwarming levert  een belangrijke bijdrage aan de doelstelling voor energieopwekking door hernieuwbare energiebronnen, maar is ook de oorzaak van een aantal problemen. In Vlaanderen waren in 2016 ca. 30% van het fijn stof en dioxines en meer dan 50%  van het bezo(a)pyreen afkomstig van huishoudelijke houtverwarming.

De belangrijkste oorzaken zijn  het stoken met hout in oudere en vervuilende toestellen en het slecht gebruik van toestellen.  Daardoor is  de luchtkwaliteit slechter tijdens het stookseizoen. Soms is er ook hinder voor omwonenden,  er komen klachten en mogelijk zijn er ook gezondheidseffecten. 

Waarom meedoen met de Green Deal?

De problematiek van de huishoudelijke houtverbranding was ook deze winter actueel. Er bestaan wel degelijk oplossingen.  Die gaan we uitwerken via de Green Deal huishoudelijke huisverwarming.

Werk mee oplossingen uit en verbreed je kennis en je netwerk.  Het gaat o.m. over de sanering van oude, slecht werkende toestellen, maatregelen voor betere installatie, onderhoud en gebruik van kachels en rookgasafvoer, ontwikkeling van zeer performante kachels, betere communicatie en handhaving.

 

Hoe meedoen met de Green Deal

Meedoen kan op verschillende manieren. Naast de initiatiefnemers (het Departement Omgeving en AGORIA-CIV) zijn er “deelnemende partijen” en “relevante derden”.

Deelnemende partijen ondertekenen samen met de initiatiefnemers de Green Deal. Ze engageren zich ertoe om de acties uit te voeren die in de Green Deal opgesomd en toegelicht worden.

Relevante derden ondertekenen niet. Ze geven ondersteuning via experten of ze nemen deel aan de werkzaamheden, de stuurgroep of werkgroepen.  Ze dragen vanuit hun expertise dus bij aan de uitvoering van de acties.

Ontwerp Green Deal en feedback

Er is al een eerste ontwerp. 

 

Timing

De bedoeling is dat de Green Deal ondertekend wordt in juni 2018. 

Initiatiefnemers
nf_logo_dep-omgeving

 

Logo agoria