Green Deal huishoudelijke houtverwarming

Huishoudelijke houtverwarming levert een bijdrage aan de doelstelling voor energieopwekking door hernieuwbare energiebronnen, maar is ook de oorzaak van een aantal problemen. In Vlaanderen waren in 2016 ca. 30% van het fijn stof en dioxines en meer dan 50%  van het benzo(a)pyreen afkomstig van huishoudelijke houtverwarming.
De belangrijkste oorzaken zijn het stoken met hout in oudere en vervuilende toestellen en het slecht gebruik van toestellen. Daardoor is de luchtkwaliteit slechter tijdens het stookseizoen. Soms is er ook hinder voor omwonenden,  er komen klachten en mogelijk zijn er ook gezondheidseffecten. 

Waarom de Green Deal?

Er bestaan wel degelijk oplossingen. Die worden voorgesteld en toegelicht in de Green Deal huishoudelijke huisverwarming.
Het gaat o.m. over de sanering van oude, slecht werkende toestellen, maatregelen voor betere installatie, onderhoud en gebruik van kachels en rookgasafvoer, ontwikkeling van zeer performante kachels, betere communicatie en handhaving.

Finale versie Green Deal 

Na ondertekening vind je hier de finale versie van de Green Deal.

Ondertekenevent

De Green Deal wordt ondertekend op 22 oktober in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en algemeen directeur Vlaanderen van Agoria Peter Demuynck. 

green deal  huishoudelijke houtverbranding
Initiatiefnemers
nf_logo_dep-omgeving

 

Logo agoria