Green Deal Groen en Gezondheid - in opmaak

Deze green deal Groen en Gezondheid wil de positieve effecten van groen op gezondheid meer in de verf zetten. Dit door nieuwe gezamenlijke acties tussen de zorg- en groene sector op te starten.

Waarom instappen?

Door mee te doen verhoog je de zichtbaarheid van je eigen acties, je helpt mee dit relatief nieuwe thema in Vlaanderen op de kaart te zetten, je vindt snel nieuwe mogelijke partners in verschillende sectoren, en we creëren meer samenhang in alle lopende acties en zorgen voor snellere winwins.

Initiatiefnemers en deelnemers

De initiatiefnemers van de Green Deal Groen en Gezondheid zijn Bos+, Natuurpunt en CM. Overheden, onderzoeksinstellingen, organisaties of (zorg)bedrijven zijn welkom als ondertekenaar. Het enige dat je moet doen, is eigen acties laten opnemen in de green deal.

Inspiratie

  • Heb je dus een onderzoeksproject gekoppeld aan een concrete terreinactie rond groen en gezondheid (vb ontwikkelen van app voor wandelaars in het groen gekoppeld aan opvolging door huisarts)?
  • Ben je actief bezig met activiteiten in het groen voor vb. kwetsbare groepen (vb aanleggen ecologische zorgtuin of aangepaste wandelinfrastructuur (prikkelpad, rolstoelpad, rolstoelvriendelijke plantenbakken,…), wandelen en werken met kwetsbare groepen in het groen, therapie in het groen, enz?
  • Wil je een nieuwe zinvolle invulling geven aan een open ruimte in je stad of gemeente met gezondheidsgroen, afgestemd op bepaalde doelgroepen (kinderen, senioren, mensen met een psychische of fysieke beperking, …)?  Bijvoorbeeld een terrein tussen een woonzorgcentrum, school en ocmw?
  • Wil je een nieuwe vorming/opleiding/handboek starten rond het samenbrengen van alle beschikbare kennis in binnen- en buitenland rond het gezondheidseffect van groen op verschillende (kwetsbare) doelgroepen?

Wie doet er al mee?

  • Natuurpunt
  • Velt
  • Bos+
  • CM

Wanneer zal de deal ondertekend worden?

  • Ondertekening vindt plaats in het najaar van 2018

 

Meer informatie over de Green Deal Groen en Gezondheid
Initiatiefnemers
Logo natuurpunt Logo bos plus logo CM