Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden. Bedrijven en organisaties in deze Green Deal engageren zich om het efficiënt en emissievrij beleveren van steden via een eigen actie te bevorderen. 

Acties binnen deze Green Deal hebben minstens een van de volgende 4 doelen: 

  • Voertuigkilometers vermijden
  • Voertuigkilometers verschuiven naar een milieuvriendelijker transportmiddel of tijdstip
  • Voertuigkilometers verschonen via zero-emissie voertuigen
  • Actoren verbinden rond duurzame stedelijke logistiek
Ook instappen en ondertekenen?
Contact

Meer informatie over de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek: Sara Verlinde (VUB-MOBI): sara.verlinde@vub.be.

greendeal hoofdlabel
SDG's - omcirkeld
Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN