Green Deal Brouwers

Brouwers ondertekening Green DealWater is één van de belangrijkste grondstoffen en hulpbronnen om bier te brouwen. Het is het hoofdingrediënt van bier en wordt daarnaast ook gebruikt voor de schoonmaak, het spoelen, de stoomproductie … Brouwerijen zijn dus sterk afhankelijk van water. Daartegenover staat dat onze waterbronnen meer en meer onder druk komen te staan. 

Binnen deze Green Deal is het dan ook de bedoeling om concrete initiatieven te nemen waardoor binnen de brouwerijsector duurzamer met water kan worden omgesprongen. 

Waarom als brouwerij meedoen met deze Green Deal?

Deze Green Deal is van toepassing voor alle brouwerijen die werk willen maken van een duurzamer watergebruik, ongeacht of dit is via maatregelen om minder water te gebruiken of via maatregelen om minder grondwater te gebruiken uit grondwaterlagen in slechte toestand. Zowel brouwerijen die hun eerste stappen zetten in een duurzamer watergebruik als zij die hierin al ver gevorderd zijn, zijn welkom. Er wordt rekening gehouden met de individuele reductiemogelijkheden en de eigenheid van de brouwerij en haar activiteiten.
De Green Deal biedt een lerend netwerk met andere brouwerijen, reflectie met de overheid, een gezamenlijke aanpak van eventuele knelpunten … 

PartnerPancarte Green Deal Brouwers

De Green Deal Brouwers is op 6 september ondertekend  door Belgische Brouwers, Fevia Vlaanderen, Vlaamse Overheid (Departement Omgeving en VMM), Vlakwa en  negen brouwerijen. Ondertussen zijn er enkele brouwerijen ingestapt. Brouwerijen die geïnteresseerd zijn om in de green deal te stappen kunnen nog steeds aansluiten. Neem hiervoor contact op met Liesje De Schamphelaire (lds@fevia.be). 

Download de tekst van de Green Deal

Initiatiefnemers

Logo Belgische Brouwers   Logo Fevia

Deelnemende brouwerijen
logo's deelnemende brouwerijen
Contact
Green Deal Brouwers
SDG 6, 12, 17 Green Deal Brouwers
Via deze Green Deal wordt bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN