Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit : instappen en ondertekenen

Wat wordt er verwacht als je instapt in de Green Deal?

Je kan als bedrijf of organisatie instappen in de Green Deal als deelnemende of ondersteunende partij

Je kan als bedrijf, organisatie of bestuur nog instappen tot eind 2018!

Elke aanvraag zal door het Green Deal-team bekeken worden. De inspanning van een bedrijf of organisatie moet proportioneel zijn t.o.v. de grootte of expertise van het bedrijf of de organisatie.

De deelnemende partijen zullen door de initiatiefnemers en ondersteunende partijen geïnspireerd, gestimuleerd en gecoacht worden om de realisatie van biodiversiteit op bedrijventerreinen op te starten en uit te voeren.  De start van de Green Deal moet nog worden bepaald, maar waarschijnlijk wordt dit najaar 2018. Na één jaar wordt de Green Deal door alle partijen een eerste keer geëvalueerd. Na afloop volgt een eindevaluatie waarop door de partijen samen beslist kan worden om de Green Deal te verlengen.

Na september 2018 kunnen er nog nieuwe partijen toetreden tot de Green Deal.  Een nieuwe partij zal daarvoor schriftelijk een verzoek overmaken aan de voorzitter van de stuurgroep. De engagementen van deze nieuwe partij worden hierbij duidelijk omschreven. Na schriftelijk goedkeuring van de aanvraag door de stuurgroep, maakt de partij officieel deel uit van de Green Deal. Aangezien de Green Deal loopt over 3 jaar en mikt op realisaties, raden we wel aan om tijdig in te stappen.

Lerend netwerk

De kracht van de Green Deal zal onder andere liggen in de inspiratie van andere bedrijven en de best practices die op de website getoond zullen worden. Daarvoor organiseren de initiatiefnemers minimaal 2 keer per jaar een lerend netwerk, met sessie over verschillende thema’s (nog te bepalen). 

De eerste bijeenkomst ligt al vast: op 6 november 2018 houden we een grote infomarkt in Gent waar bedrijven in contact komen met studiebureaus en aannemers die vertrouwd zijn met een omvorming van beheer. Verder denken we aan sessies rond standaardbestekken, de terugverdientijd van beheermaatregelen, een specifieke sessie voor aannemers/opleidingen, …

Actieplan bedrijven en biodiversiteit

Het actieplan biedt een bedrijf op een eenvoudige manier een overzicht van wat ze al doen rond biodiversiteit en welke (vaak eenvoudige) acties er nog ondernomen kunnen worden. We vragen deelnemende partijen om het actieplan jaarlijks te doorlopen.

Zijn er subsidies verbonden aan de Green Deal?

Er zijn geen subsidies verbonden  aan de Green Deal, maar er kunnen eventueel gericht subsidies aangevraagd worden via:

Wanneer zal de deal ondertekend worden?

Deze Green Deal wordt officieel gelanceerd en ondertekend op donderdag 20 september 2018 om 8.30u. in aanwezigheid van o.a. minister van Omgeving, Natuur en landbouw . De looptijd zal 3 jaar bedragen (september 2018 – 2021).

Wat als de Green Deal afgelopen is (2021)?

De Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit loopt af op 20 september 2021. Na afloop volgt een evaluatie waarop door de partijen samen beslist kan worden om de Green Deal te verlengen. We hopen ook dat bedrijven en organisaties het thema verder blijven opnemen. Het is  dus zeker geen eindpunt.

Actieplan

Het actieplan is ontwikkeld om bedrijven, bedrijventerreinorganisaties en andere organisatieste ondersteunen om systematisch te werken aan meer biodiversiteit. Bedrijven, bedrijventerreinorganisaties en andere organisaties worden ook aangemoedigd om hun acties jaarlijks op eenvoudige manier te evalueren.