Green Deal Bedrijven en biodiversiteit

Deze Green Deal moet de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven namelijk heel wat voordelen opleveren. Door in deze Green Deal te stappen, ontdek je hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante betrokkenen en het imago van het bedrijf.

Je kan als bedrijf, organisatie of bestuur nog instappen tot eind 2018!

Instappen en ondertekenen
Wie doet er al mee?

Al meer dan 120 bedrijven en organisaties doen mee.

Goede voorbeelden

We zetten graag goede praktijkvoorbeelden in de kijker.

Nieuws

Meer informatie via  steven.vanonckelen@vlaanderen.be.

Inspiratie