Geografische data bodem

Met de online DOV-verkenner kan je geografische data raadplegen over de bodem en de ondergrond in Vlaanderen.
In de bodemloketten worden de verschillende kaarten rond bodem kort voorgesteld. Via deze bodemloketten kan je rechtstreeks naar een bepaalde kaartlaag in de DOV-verkenner gaan.

Contacteer ons
Subsidies en ondersteuning voor lokale besturen (Erosiebesluit):