Contacteer ons

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Voorwaarden voor elektronisch versterkte muziek

Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving kortweg VLAREM. Hierin zijn zowel normen voor de muziekactiviteit zelf als normen ter bescherming van de omgeving opgenomen. Afhankelijk van de aard van de activiteit en het maximale geluidsniveau zijn bepaalde voorwaarden van toepassing.

Gehoorschade: campagne "Help ze niet naar de tuut"

Lees meer over de campagne "Help ze niet naar de tuut".

Beleid

Meer over het beleid rond geluidshinder in Vlaanderen.

Contacteer ons
Dienst Milieuhinder