Geluidsactieplannen

In uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai (RL 2002/49/EG) worden geluidsactieplannen opgemaakt voor:

  • belangrijke wegen,
  • belangrijke spoorwegen,
  • de luchthaven Brussel-Nationaal,
  • de agglomeraties Antwerpen, Brugge en Gent.

Deze geluidsactieplannen bevatten een overzicht van de bestaande en voorziene maatregelen om het omgevingslawaai te beheersen. Ze zijn in eerste instantie gericht op de prioritaire problemen die we vaststellen op basis van geluidsbelastingkaarten.

De geluidsactieplannen worden in geval van een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de geluidssituatie, en in ieder geval om de vijf jaar, geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Er werden voor een eerste keer geluidsactieplannen vastgesteld in 2010-2011  (eerste implementatiefase). In 2016-2017 werden opnieuw geluidsactieplannen  vastgesteld (tweede implementatiefase) die op dit moment in uitvoering zijn.

Momenteel worden geluidsactieplannen voor de periode 2019-2023 opgemaakt en dit op basis van de geluidsblootstelling zoals berekend in de geluidsbelastingskaarten voor referentiejaar 2016. Het openbaar onderzoek hiervoor werd afgerond op 11 januari 2019. In afwachting van de definitieve vaststelling van de  geluidsactieplannen voor de komende periode, zijn de ontwerpen hieronder raadpleegbaar.

 

Ontwerp geluidsactieplannen voor de periode 2019-2023

 

Geluidsactieplannen van de tweede implementatiefase

Belangrijke wegen en belangrijke spoorwegen

Op 24 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering de geluidsactieplannen voor weg- en spoorverkeer definitief goed:

Agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge

Op 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de geluidsactieplannen voor de agglomeraties definitief goed:

Luchthaven Brussel-Nationaal

Op 10 juni 2016 keurde de Vlaamse Regering het actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussel-Nationaal definitief goed: 

 

Geluidsactieplannen van de eerste implementatiefase

Onderzoeksrapporten

Studieopdrachten ter voorbereiding van de opmaak van geluidsactieplannen voor de belangrijke wegen en spoorwegen (tweede implementatiefase):