Gegevens en onderzoek

Databank Ondergrond Vlaanderen

Met de DOV-verkenner kan je geografische data raadplegen over de ondergrond in Vlaanderen.

Zandkartering in de Vlaamse Vallei

In de periode 2006 - 2011 werd een gedetailleerde geologische kartering van de Vlaamse Vallei uitgevoerd met speciale aandacht voor de zandvoorkomens.

Wil je het rapport en de kaarten ontvangen?

Monitoring duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid (MDO)

Op lange termijn voldoende voorraad oppervlaktedelfstoffen verzekeren vraagt inzicht in een reeks basis­gegevens zoals de totale behoefte aan delf­stoffen, de import- en export­stromen en de hoeveel­heden alternatieve materialen die worden ingezet en beschikbaar zijn ter vervanging van primaire delfstoffen.

Geofysisch onderzoek

Zwaartekrachtmetingen

Variaties in het zwaarte­kracht­veld laten toe inzicht te verwerven in de structuur van de diepe onder­grond van Vlaanderen. Zo kunnen in de diepte voor­komende magmatische gesteentes opgespoord worden en kunnen grote diepe breuken met een zekere nauw­keurig­heid gekarteerd worden.

Kaart zwaartekrachtmeting Kempen en Westhoek

Seismische metingen

In Vlaanderen

In Oostende

Contacteer ons
Hoofddienst Natuurlijke Rijkdommen