Externe gelijke kansen: focus op specifieke thema's

Bepaalde groepen staan omwille van bepaalde kenmerken (geslacht, handicap, seksuele oriëntatie, ...) gemakkelijker blootstaan aan discriminatie. Daarom focust het Vlaamse externe gelijkekansenbeleid op gender, seksuele identiteit en integrale toegankelijkheid.

Gender

Vrouwen worden vaak geconfronteerd met een aantal hindernissen bij hun maatschappelijke ontplooiing en participatie maar ook mannen die een zorgrol opnemen worden geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen.

Seksuele identiteit

Holebi's (homo's, lesbiennes en biseksuelen) botsen vaak op onbegrip en discriminatie omwille van hun seksuele geaardheid. Dit kan een ernstige belemmering vormen voor hun welzijn.

Integrale toegankelijkheid

Personen met een functioneringsbeperking (een permanente handicap of tijdelijke fysieke beperking) ondervinden vaak problemen door een ontoegankelijke leefomgeving.