EU-ETS vaste installaties: veiling van emissierechten

Alle emissierechten die niet gratis worden toegewezen, worden publiek geveild op de markt. De veiling wordt georganiseerd door de lidstaten, die ze in de praktijk uitbesteden aan veilingplatformen. De hoeveelheid en timing is op EU-niveau vastgelegd in een veilingkalender. De laatste jaren zijn er een aantal maatregelen genomen die een invloed hebben op deze veilingkalender: backloading en de zogenaamde Markt Stabiliteits Reserve. De opbrengst van de veiling wordt o.b.v. een verdeelsleutel verdeeld onder de lidstaten, die worden aanbevolen om minstens de helft van deze opbrengsten te gebruiken voor klimaatmaatregelen.

Veiling in praktijk

De veiling van emissierechten gebeurt via zogenaamde veilingsplatformen. Momenteel zijn er 2 veilingsplatformen actief: de ICE Futures Europe (ICE) en de European Energy Exchange (EEX). De volumes en timing van de veiling wordt bepaald op basis van een veilingkalender, die per Europees besluit is vastgelegd.

Backloading

Ten gevolge van de opbouw van het surplus aan emissierechten en de resulterende dalende koolstofprijs werd in 2013 beslist om de veiling van 900 miljoen rechten in de periode 2014-2016 uit te stellen tot in 2019-2020. Het emissieplafond voor de periode 2013-2020 bleef dus ongewijzigd, maar een deel van het aanbod werd verschoven naar het einde van de periode.

Market Stabiliteits Reserve

Na het akkoord over backloading, werd beslist dat er een definitiever mechanisme moest komen om de balans tussen vraag en aanbod op de markt te herstellen. In 2015 werd daarom beslist om een marktstabiliteitsreservemechanisme (“Market Stability Reserve” of MSR) op te richten. Dit systeem – dat vanaf 2019 in werking treedt - absorbeert automatisch emissierechten in het geval van een groot surplus, en brengt deze rechten geleidelijk terug op de markt in het geval van schaarste. Ook de 900 miljoen gebackloade rechten worden onmiddellijk in deze reserve geplaatst, zij komen dus niet terug op de markt in 2019-2020.

Concreet berekent het mechanisme elk jaar het surplus op de markt. Zolang het surplus meer dan 833 miljoen rechten bedraagt, wordt 12% van het surplus van de markt gehouden (via verlaagde veilingvolumes). Zodra het surplus onder 400 miljoen rechten zakt, brengt de reserve automatisch opnieuw 100 miljoen rechten op de markt (via veiling). De bandbreedte tussen 400 miljoen en 833 miljoen rechten werd nodig geacht om voldoende liquiditeit op de markt te garanderen en om tegenmoet te komen aan de ‘hedging’ behoeftes van elektriciteitsproducenten. 

Veilingopbrengsten

De opbrengsten van de veiling worden verdeeld o.b.v. een vaste verdeelsleutel:

  • 88% van de opbrengsten wordt verdeeld o.b.v. historische ETS emissies in 2005;
  • 10% van de opbrengsten wordt verdeeld o.b.v. solidariteit;
  • 2% van de opbrengsten wordt verdeeld onder lidstaten die in het verleden hun emissies al sterk hebben gereduceerd.

Concreet betekent de verdeelsleutel dat België 2,45% van de Europese veilingopbrengsten ontvangt. Het Vlaams Gewest ontvangt ongeveer 53% van de Belgische veilingopbrengsten.

 

Contacteer ons
Team ETS vaste installaties