ETS voor vaste installaties

Overzicht verplichtingen

Als een installatie onder het toepassingsgebied van het EU ETS valt,  dan gelden er een aantal verplichtingen voor die installatie.

Cijferoverzicht Vlaanderen emissies en toewijzingen

Het Vlaams Gewest publiceert jaarlijks een overzicht van de geverifieerde emissies, de toegewezen emissierechten en de ingeleverde emissierechten onder het EU ETS.

Contacteer ons
Team ETS vaste installaties
Monitoring, rapportering en verificatie (MRV)
EU-ETS vaste installaties: vergunningen

Elke installatie onder het EU ETS moet de relevante broeikasgasrubriek(en) - de zogenaamde Y-rubrieken - toevoegen aan zijn milieuvergunning.

Wetgeving inzake EU ETS

De regels inzake het EU ETS zijn in de eerste plaats vastgelegd in Europese wetgeving. Voor een aantal zaken zijn de bepalingen ook omgezet en/of verder uitgewerkt in Vlaamse wetgeving.

Nuttige links i.v.m. het EU ETS voor vaste installaties

Nuttige Europese, Belgische en Vlaamse links inzake het EU ETS.