Erkenningenloket

Via het online loket van het Departement Omgeving kan je verschillende zaken in verband met je erkenning digitaal afhandelen:

  • het gebruik van je erkenning melden als je beschikt over een (Europees) certificaat dat recht geeft op een erkenning van rechtswege
  • een erkenning aanvragen
  • het verslag van een examenzitting bezorgen
  • de definitieve stopzetting van het gebruik van je erkenning melden
  • wijzigingen van contactgegevens en andere zaken die relevant zijn voor het gebruik van je erkenning melden
  • de aanstelling van een milieucoördinator melden
  • een legitimatiekaart en bekwaamheidsbewijs als toezichthouder aanvragen

 

Opgelet: Na het indienen van je dossier via het loket kan je aanvullingen doen door te antwoorden op de e-mailbevestiging. Als je via e-mail bijlagen doorstuurt, moet je ervoor zorgen dat de bestandsnaam geen speciale tekens (ä, ë, é, ...) bevat om de goede aflevering van jouw e-mail te kunnen verzekeren.