Wanneer een beroep doen op een erkend persoon?

Voor bepaalde activiteiten moet je een beroep doen op een erkend persoon of moet je beschikken over een erkenning:

Milieuzorg en milieucoördinator
Geluid
  • Akoestisch onderzoek, trillingsonderzoek, ...
  • MER geluid
Contacteer ons

Voor al je vragen  kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn: