Erkenningen

Erkende personen, bedrijven en opleidingscentra

Overzichtslijsten

Raadpleeg hier de overzichtslijsten van alle erkende technici, deskundigen, laboratoria, bedrijven, opleidingscentra en keuringsinstellingen

Overzichtskaart

Door technische problemen is de kaart offline. We werken aan een oplossing. Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.

Raadpleeg de overzichtslijsten voor een erkend technicus in je buurt.

Hoe kan je een erkenning bekomen?

Om een erkenning te bekomen, moet aan een aantal zaken worden voldaan.
Kom hier te weten wat je moet doen.

 

Retributies

Voor het behandelen van de erkenningsaanvraag en voor het toezicht op het gebruik van de erkenning wordt een retributie geheven.
Kom hier alle details te weten.

Info voor erkende personen, opleidingscentra en bedrijven

Wie erkend is moet aan een aantal voorschriften voldoen.
Raadpleeg alle informatie over deze voorschriften, sjablonen en nuttige documenten.
 

Wanneer een beroep doen op een erkend persoon/bedrijf?

Bepaalde activiteiten kunnen enkel uitgevoerd worden door personen of bedrijven die hiertoe erkend zijn.
Voor deze activiteiten is een erkenning vereist.
 

Bedrijfsinterne milieuzorg en EMAS

EMAS is een  zeer performant vrijwillig milieumanagementsysteem voor organisaties die op een proactieve en systematische wijze hun milieuprestaties willen verbeteren.
Kom meer te weten over bedrijfsinterne milieuzorg en EMAS

Contacteer ons
Afdeling GOP - Team Erkenningen
Nieuws

Bepaalde erkenningen moeten geen retributie meer betalen. 

Vraag je erkenning aan of geef wijzigingen door via het online loket van het Departement Omgeving.

Koeltechnici en koeltechnische bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een 'Europees certificaat' behaald hebben en in het Vlaamse gewest werken, moeten zich eerst melden bij de Vlaamse overheid. 

Sinds 1 januari 2018 gelden strengere normen voor centrale stooktoestellen op gas.