Erkenning aanvragen als technicus brandbeveiligingsapparatuur

 

Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet men voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

  • in de periode van drie jaar die de erkenning voorafgaat, in geen enkele lidstaat van de Europese Economische Ruimte strafrechtelijk veroordeeld zijn voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning
  • in de periode van twee jaar voor de erkenning werd geen erkenning als technicus brandbeveiligingsapparatuur opgeheven

Specifiek voor de technicus brandbeveiligingsapparatuur, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid voor brandbeveiligingsapparatuur, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum, nadat de persoon geslaagd is voor het examen
  • een geldig bewijs van betaling van de retributie, hebben voorgelegd aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten of aan een erkend opleidingscentrum

Indien de technicus brandbeveiligingsapparatuur aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, wordt een erkenningsbewijs uitgereikt door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten

 

 

 

of het erkende opleidingscentrum. Enkel de technici brandbeveiligingsapparatuur die in het bezit zijn van een erkenningsbewijs, mogen erkenningsplichtige handelingen uitvoeren. Met enkel het certificaat kan je in Vlaanderen dus niet aan de slag als technicus brandbeveiligingsapparatuur!

Naar boven

Examen

Inhoud examen

Het examen van de technicus bestaat uit een theorie- en een praktijkonderdeel. De inhoud van het theorie- en praktijkexamen is vastgelegd in bijlage bij verordening nr. 304/2008.

Naar boven

Van Europees certificaat naar Vlaamse erkenning

Sinds 5 september 2016 worden technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een ‘Europees certificaat’ behaald hebben, van rechtswege erkend, maar zij moeten zich eerst melden en een toezichtsretributie betalen vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.

Aanmelden technici en bedrijven kan via mail naar erkenningen@lne.vlaanderen.be.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

Geldigheidsduur

De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur. Een erkend technicus brandbeveiligingsapparatur moet voldoen aan een aantal verplichtingen om zijn erkenning te kunnen behouden.

Naar boven

 

Formulieren en documenten