Erkenning aanvragen als milieudeskundige

De erkenning van milieudeskundigen wordt geregeld in het VLAREL.

Onder de milieudeskundigen wordt een onderscheid gemaakt tussen drie disciplines:

Meer informatie over categorieën van milieudeskundigen  kan worden gevonden in artikel 6, 1°, a), b) en c) van het VLARELMilieudeskundige in de discipline geluid en trillingen


Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet de kandidaat milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen:

Specifiek voor de milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan de kandidaat milieudeskundige moet voldoen.

Daarnaast moet er ook nog een retributie voor de behandeling van de erkenningsaanvraag worden betaald. Deze retributie moet niet betaald worden voor een aanvraag tot uitbreiding van een erkenning als milieudeskundige in een discipline waarvoor de milieudeskundige reeds erkend is.


Procedure aanvraag

De erkenning als milieudeskundige in de discpline geluid en trillingen wordt aangevraagd bij het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met behulp van het aanvraagformulier dat door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten ter beschikking wordt gesteld.

docx bestandFormulier aanvraag erkenning milieudeskundige geluid en trillingen (61 kB)

Onderstaande invullijst zal je helpen bij het opmaken van het aanvraagdossier. Dit kan dan bij de aanvraag worden gevoegd.

xlsx bestandInvullijst milieudeskundige geluid en trillingen: opleiding en ervaring (352 kB)

Aan het aanvraagdossier moet een bewijs van betaling van de retributie gevoegd worden.

Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar bovenMilieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen


Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet de kandidaat milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen.

Specifiek voor de milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan de kandidaat milieudeskundige moet voldoen.

Daarnaast moet er ook nog een retributie voor de behandeling van de erkenningsaanvraag worden betaald. Deze retributie moet niet betaald worden voor een aanvraag tot uitbreiding van een erkenning als milieudeskundige in een discipline waarvoor de milieudeskundige reeds erkend is.


Procedure aanvraag

De erkenning als milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen wordt aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met behulp van het aanvraagformulier dat door de afdeling ter beschikking wordt gesteld.

docx bestandFormulier aanvraag erkenning milieudeskundige houders voor gassen en gevaarlijke stoffen (63 kB)

Om je aanvraag vlotter te doen verlopen, kan je bij het opstellen van je aanvraagdossier gebruikmaken van de invullijst:

xlsx bestandInvullijst milieudeskundige houders voor gassen en gevaarlijke stoffen: opleiding en ervaring (20 kB)

Aan het aanvraagdossier moet een bewijs van betaling van de retributie gevoegd worden.

Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar bovenMilieudeskundige in de discipline bodemcorrosie


Erkenningsvoorwaarden

Om te kunnen worden erkend moet de kandidaat milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle categorieën van erkenningen.

Specifiek voor de milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen, gelden er ook bijzondere erkenningsvoorwaarden waaraan de kandidaat milieudeskundige moet voldoen.

Daarnaast moet er ook nog een retributie voor de behandeling van de erkenningsaanvraag worden betaald.


Procedure aanvraag

De erkenning als milieudeskundige in de discipline bodemcorrosie wordt aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. De aanvraag gebeurt met behulp van het aanvraagformulier dat door de afdeling ter beschikking wordt gesteld.

docx bestandFormulier aanvraag erkenning milieudeskundige bodemcorrosie (59 kB)

Aan het aanvraagdossier moet een bewijs van betaling van de retributie gevoegd worden.

Het aanvraagdossier en de bijhorende documenten kunnen op verschillende manieren worden ingediend:

Naar boven