Erkende laboratoria

Hieronder vind je de overzichtslijsten van de erkende laboratoria.

De erkenning kan betrekking hebben op meerdere vestigingen van het laboratorium. Deze vestigingen worden niet allemaal vermeld in de overzichtslijsten.

Het referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest VITO is erkend voor alle disciplines en deeldomeinen.

Erkende laboratoria water

Raadpleeg hier de lijst met erkende laboratoria in de discipline water, deeldomeinen afval-, oppervlakte-, grond- of drinkwater in het kader van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending en titel II en III van het VLAREM.

Naar boven

Erkende laboratoria lucht

Raadpleeg hier de lijst met erkende laboratoria in de discipline lucht in het kader van de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging en titel II en III van het VLAREM.

Naar boven

Erkende laboratoria bodembescherming

Raadpleeg hier de lijst met erkende laboratoria in de discipline bodem, deeldomein bodembescherming in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Naar boven

Erkende laboratoria bodem en afval

De lijst met de erkende laboratoria voor monsternemingen en analyses van afvalstoffen en bodem in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet vind je op de website van OVAM.

Naar boven

Erkende laboratoria veevoeder, mest en bodem

De lijst met de erkende laboratoria voor monsternemingen en analyses van veevoeder, mest en bodem in het kader van het Mestdecreet vind je op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Naar boven
 

 

Contacteer ons

Voor al je vragen  kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn: