Er werd milieuschade vastgesteld, maar hierover loopt een strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke procedure. Kan het Milieuschadedecreet nog toegepast worden?

Het blijft mogelijk om maatregelen op te leggen aan de veroorzaker zelfs al is er een strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke procedure lopende. Het milieuschadedecreet voorziet namelijk in een foutloze aansprakelijkheid d.w.z. dat de veroorzaker verantwoordelijk kan gesteld worden voor de schade die door zijn toedoen werd veroorzaakt, zonder dat zijn handelen onrechtmatig was.