Energiegebruik en -productie

Doelstellingen en indicatoren rond energiegebruik en -productie

Doelstellingen
  • het finaal binnenlands energiegebruik vermindert
  • een energiebesparking wordt gerealiseerd in de residentiële sector
  • het aandeel hernieuwbare energie neemt toe

(Bron:Vlaams actieplan Energie-efficiëntie, EU Energie- en Klimaatpakket, Energiedecreet)

Hieronder vind je de 3 indicatoren
Energiebesparing

Gerealiseerde % aan energiebesparing op basis van het gemiddeld finaal binnenlands energiegebruik (dat onder toepassingsgebied van richtlijn 2006/32/EC valt)

  • doel: 9% in 2016 t.o.v. 2001-2005
  • trend: /
  • doelbereik: te evalueren eind 2016
Hernieuwbare energie

Aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen

grafiek aandeel hernieuwbare energie

Energiegebruik huishoudens

Energiegebruik residentiële sector

grafiek energiegebruik huishoudens

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)