Emissies naar water

Doelstellingen en indicatoren rond de emissies naar water

Doelstellingen
 • de uitstoot van alle 'prioritaire' stoffen is substantieel verminderd. Voor de 'gevaarlijke prioritaire' stoffen wordt gestreefd naar nullozing
 • de totale druk van pesticiden is gereduceerd

(Bron: EU kaderrichtlijn Water en dochterrichtlijn prioritaire Stoffen)

Hieronder vind je de 4 indicatoren
Cadmium

Emissie van Cadmium (Cd) naar water

 • doel: afname in de periode 2010-2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
 • status: de Inventaris Prioritaire Stoffen (2014) geeft als totale emissie voor 2010 resp. 957 kg cadmium, 1.270 kg kwik en 38.796 kg lood. Belangrijke bronnen zijn depositie en bodemerosie, en in mindere mate industrie en infrastructuur. Een actualisatie van de inventaris wordt voorzien in 2018.

 • Laatste aanpassing: oktober 2016

 • Bron : VMM

Lood

Emissie van Lood (Pb)

 • doel: afname in de periode 2010-2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
 • status: de Inventaris Prioritaire Stoffen (2014) geeft als totale emissie voor 2010 resp. 957 kg cadmium, 1.270 kg kwik en 38.796 kg lood. Belangrijke bronnen zijn depositie en bodemerosie, en in mindere mate industrie en infrastructuur. Een actualisatie van de inventaris wordt voorzien in 2018.

 • Laatste aanpassing: februari 2016

 • Bron : VMM

Kwik

Emissie van Kwik (Hg)

 • doel: afname in de periode 2010-2015
 • trend: /
 • doelbereik: /
 • status: de Inventaris Prioritaire Stoffen (2014) geeft als totale emissie voor 2010 resp. 957 kg cadmium, 1.270 kg kwik en 38.796 kg lood. Belangrijke bronnen zijn depositie en bodemerosie, en in mindere mate industrie en infrastructuur. Een actualisatie van de inventaris wordt voorzien in 2018.

 • Laatste aanpassing: oktober 2016

 • Bron : VMM

Pesticiden

Druk door pesticiden (SEQ)

grafiek milieudruk door pesticiden

 • doel: afname in de periode 2010-2015
 • trend: gunstige evolutie
 • doelbereik: ja in 2012
 • status: gebaseerd op berekening van de SEQ+-indicator, stellen we vast dat er een een daling wordt gerealiseerd in de periode 2009-2012
 • xlsx bestandcijfers milieudruk pesticiden (10 kB)
  • Laatste aanpassing: december 2015
  • Bron: VMM
Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)