Emissies naar lucht

Doelstellingen en indicatoren rond de emissies naar lucht

Doelstellingen
 • de uitstoot van broeikasgassen door de Vlaamse sectoren die niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen neemt af
 • de totale uitstoot van verzurende stoffen, en in het bijzonder de NOx-emissie van de sector verkeer, daalt
 • de uitstoot van fijn stof daalt
 • de uitstoot van milieugevaarlijke stoffen daalt

(Bron: EU Energie- en Klimaatpakket, NEC-richtlijn)

Hieronder vind je de 9 indicatoren
NOx transport

Emissie van NOx transport

grafiek NOx transport

 • doel: max 52,3 kton in 2015
 • trend: voorzichtige positieve trend
 • status: 70,4 kton in 2014
 • doelbereik: / (*)
 • xlsx bestandcijfers NOx transport (11 kB)
 • (*) De emissies zijn berekend conform internationale LRTAP rapportering, waarbij een andere sectorindeling wordt gebruikt dan deze voor de berekening van de doelstelling. Daarom wordt er geen doelbereik berekend.
 • Laatste aanpassing: september 2016
 • Bron: VMM
VOS transport

Emissie VOS transport

grafiek VOS transport

 • doel: max. 3,9 kton in 2015
 • trend: gunstig tot zeer gunstige evolutie
 • status: 7,6 kton in 2014
 • doelbereik: / (*)
 • xlsx bestandcijfers VOS transport (11 kB)
 • (*) zie toelichting bij indicator 'NOx transport'
 • Laatste aanpassing: september 2016
 • Bron: VMM
PM2.5 transport

Emissie PM2.5 transport

grafiek PM2.5 transport

 • doel: max. 2,3 kton in 2015
 • trend: gunstige tot zeer gunstige evolutie
 • status: 3,1 kton in 2014
 • doelbereik: / (*)
 • xlsx bestandcijfers PM2-5 transport (10 kB)
 • (*) zie toelichting bij indicator 'NOx transport'
 • Laatste aanpassing: september 2016
 • Bron: VMM
emissie SO2

Totale emissie SO2

grafiek emissie SO2

 • doel: max. 49,4 kton in 2015
 • trend: gunstig tot zeer gunstige evolutie
 • status: 31,3 kton in 2014
 • doelbereik: >100% in 2014
 • xlsx bestandcijfers emissie SO2 (11 kB)
 • Laatste aanpassing: september 2016
 • Bron: VMM
Broeikasgassen niet-ETS

Emissie van broeikasgassen niet ETS-sectoren in de periode 2013-2020

grafiek broeikasgassen niet-ETS

NOx stationair

Emissie NOx stationair

grafiek NOx stationair

 • doel: 58,1 kton in 2015
 • trend: voorzichtige positieve trend
 • status: 46,2 kton in2014
 • doelbereik: / (*)
 • xlsx bestandcijfers NOx stationair (11 kB)
 • (*) zie toelichting bij indicator 'NOx transport'
 • Laatste aanpassing: september 2016
 • Bron: VMM
VOS stationair

Emissie VOS stationair

grafiek VOS stationair

 • doel: max. 64 kton in 2015
 • trend: gunstig tot zeer gunstige evolutie
 • status: 64,5 kton in 2014
 • doelbereik: / (*)
 • xlsx bestandcijfers VOS stationair (11 kB)
 • (*) zie toelichting indicator 'NOx transport'
 • Laatste aanpassing: september 2016
 • Bron: VMM
PM2.5 stationair

Emissie PM2.5 stationair

grafiek PM2.5 stationair

 • doel: max. 6 kton in 2015
 • trend: geen significante trend
 • status: 14,3 kton in 2014
 • doelbereik: / (*)
 • xlsx bestandcijfers PM2-5 stationair (10 kB)
 • (*) zie toelichting bij indicator 'NOx transport'
 • Laatste aanpassing: september 2016
 • Bron: VMM
emissie NH3

Totale emissie NH3

grafiek emissie NH3

 • doel: max. 45 kton in 2015
 • trend: toestand nagenoeg ongewijzigd
 • status: 44,7 kton in 2014
 • doelbereik: >100% in 2014
 • xlsx bestandcijfers emissie NH3 (11 kB)
 • Laatste aanpassing: september 2016
 • Bron: VMM
Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)