Emissies naar de bodem

Doelstellingen en indicatoren rond de emissies naar de bodem

Doelstellingen
  • de afzet van nutriënten (fosfaat) uit dierlijke mest op de landbouwbodem vemindert
  • het nitraatresidu van de landbouwbodem neemt af
Hieronder vind je de 2 indicatoren
Fosfaat uit dierlijke mest

Hoeveelheid fosfaat (P2O5) uit dierlijk mest op landbouwgrond opgebracht

grafiek fosfaat uit dierlijke mest

Nitraatresidu

Gewogen gemiddelde nitraatresidu op basis van controlemetingen Mestbank

grafiek nitraatresidu mestbank

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)