Eerste resultaten Green Deal

Op 27 maart 2017 wordt de eerste Green Deal of Groene economie convenant afgesloten. Deze gaat over Gedeelde mobiliteit en is een samenwerking tussen meer dan 80 partners!

In de loop van 2017 en 2018 zullen nog een aantal proefprojecten (circulair aankopen, de brouwerijsector, … ) opstarten. Eens het instrument voldoende bekendheid heeft verworven, hopen we jaarlijks verschillende Green Deals af te sluiten over zeer diverse thema’s.

In onderstaand overzicht kan je de afgesloten deals terugvinden en downloaden.