Een derde van de honden is niet correct geregistreerd

 02-02-2016

Uit een onderzoek van de dienst Dierenwelzijn van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de UGent, bleek dat 92 % van de honden geïdentificeerd was, maar dat slechts 71% van de honden correct geregistreerd was.

Sinds 1998 moet elke hond in Vlaanderen geïdentificeerd en in de centrale gegevensbank dogID geregistreerd worden. 8% van de onderzochte honden was niet geïdentificeerd, wat concreet betekent dat ze geen chip droegen. 10% van de honden die wel een chip hadden, was niet geregistreerd in de databank. Bovendien bleek dat eigenaars zelden een adreswijziging doorgegeven, waardoor in totaal 29% van de honden niet correct geregistreerd zijn.

Deze cijfers verklaren waarom vorig jaar zoveel honden verloren liepen en de eigenaar niet kon worden opgespoord. Voor 1.107 honden (22% van alle verloren gelopen honden in 2014) moest een ander baasje worden gezocht. Een correcte identificatie en registratie kan dit voorkomen.

Is mijn hond correct geregistreerd?

Meestal weten hondeneigenaars niet of hun hond correct geregistreerd is. Met een chiplezer kan de dierenarts nagaan of de hond is geïdentificeerd en wat het chipnummer is. De eigenaar kan zelf controleren of de hond correct is geregistreerd op zijn adres door het chipnummer in te vullen op de website www.dogid.be, in de rubriek ‘Verantwoordelijke zoeken’.
Bij DogID of bij de dierenarts kan men terecht om de registratie in orde te brengen.
Meer informatie op onze website www.lne.be/dierenwelzijn

Persinfo:

Brigitte Borgmans

Woordvoerder Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Brigitte.borgmans@lne.vlaanderen.be

T 02 553 62 68 | M 0473 73 28 30