Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling?

De centrale vraag voor duurzame ontwikkeling is: 'Hoe kunnen we binnen de ecologische grenzen (van de aarde) een sociale rechtvaardige samenleving realiseren?' In een sociaal rechtvaardige wereld hebben alle aardebewoners voldoende voedsel, water, een menswaardige huisvesting, voldoende educatie en zelfbeschikkingsrecht…Duurzame ontwikkeling is dus niet waardenvrij: iedereen is er voor tot wanneer het heel concreet wordt…  Dan komen verschillende belangen naar boven.

Educatie voor duurzame ontwikkeling?

Wat is Educatie voor duurzame ontwikkeling nu eigenlijk?

Vervolgtraject ‘Technologie, educatie en duurzaamheid’

Op 29 april 2014 vond de studiedag 'Technologie, Educatie en Duurzaamheid' plaats. Uit de reacties op de bevraging bleek dat er nood was aan een vervolgtraject.

NMEDO-cursus 2018

NMEDO-cursusDe driedaagse NMEDO-cursus start op 28/02/2018 in De Helix, Grimminge. Met een groep mensen uit de educatieve sector van natuur, milieu of duurzame ontwikkeling leer je tijdens deze cursus heel wat bij over verschillende educatieve principes en praktijken. De cursus is zowel voor professionelen als vrijwilligers bedoeld.

NME/EDO aanbod

De Dienst Milieuvorming- en educatie organiseert verschillende vormen van bijscholing, vormingen en studiedagen voor beroepskrachten uit de NME/EDO-werkveld.