Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling?

De centrale vraag voor duurzame ontwikkeling is: 'Hoe kunnen we binnen de ecologische grenzen (van de aarde) een sociale rechtvaardige samenleving realiseren?' In een sociaal rechtvaardige wereld hebben alle aardebewoners voldoende voedsel, water, een menswaardige huisvesting, voldoende educatie en zelfbeschikkingsrecht…Duurzame ontwikkeling is dus niet waardenvrij: iedereen is er voor tot wanneer het heel concreet wordt…  Dan komen verschillende belangen naar boven.

Educatie voor duurzame ontwikkeling?

Wat is Educatie voor duurzame ontwikkeling nu eigenlijk?

Samenleving, Techniek en Duurzame Ontwikkeling

Kan technologische innovatie bijdragen aan een duurzame toekomst, kan een samenleving haar innovatie sturen, wat betekent dit voor technologie-educatie?

NME/EDO aanbod

De Dienst Milieuvorming- en educatie organiseert verschillende vormen van bijscholing, vormingen en studiedagen voor beroepskrachten uit de NME/EDO-werkveld.