Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten (ESD) omvatten ‘al de goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren’ zoals natuurlijke bescherming tegen overstroming, bestuiving door wilde insecten, natuurlijke waterzuivering, klimaatregulering, natuurgebonden recreatie, enz.

 

De belangrijkste studies over ESD van de voorbije jaren kan je terugvinden op de website van de natuurwaardeverkenner. Voor meer informatie kan je contact opnemen met steven.vanonckelen@vlaanderen.be.

Presentaties symposium ecosysteemdiensten - 4 februari 2019

Thema

Naar een robuuste en klimaatbestendige omgeving

Inspirerende pitches

Interactieve workshops

Foto's

Project groene economie en zorg

Het project ‘Groene economie en zorg’ wil het belang van biodiversiteit en de integratie (van de kennis) ervan in andere disciplines aantonen en mogelijk maken Dit educatief traject wil door middel van een integrale aanpak aantonen welke diensten biodiversiteit kan bieden en wat het belang van biodiversiteit kan zijn voor uiteenlopende disciplines.
De studenten bedrijfsmanagement, toegepaste informatica, agro- en biotechnologie, sociaal werk en bouw van de hogeschool Thomas More Kempen gaan hiervoor aan de slag bij de vzw Talander. Gedurende het academiejaar 2018 – 2019 gaan zij na op welke manier de productie, vermarkting en verkoop het best georganiseerd wordt, rekening houdend met de omgeving, de bewoners en de doelstellingen van de vzw. Door interdisciplinair aan de slag te gaan verkennen de studenten mekaars vakgebied en trachten zij tot een breed gedragen en duurzaam resultaat te komen. 

Resultaten studenten bedrijfsmanagement

Resultaten studenten agro-en biotechnologie

Resultaten studenten toegepaste informatica

 

Contacteer ons
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
Rapporten en links

De belangrijkste studies over ESD van de voorbije jaren kan je terugvinden op de website van de natuurwaardeverkenner.

De ECOPLAN monitor inventariseert ecosysteemdienstenkaarten voor Vlaanderen op basis van bestaande ruimtelijke data en een beperkte databewerking. De kaarten geven aan waar er een grote vraag is naar bepaalde ecosysteemdiensten, waar er zones zijn met een hoge productie en waar er een groot potentieel is voor de productie van ecosysteemdiensten.

Werk jij met ecosysteemdiensten of denk je aan een campagne rond deze diensten? Gebruik dan zeker de 40 figuren die voor verschillende ecosysteemdiensten ontwikkeld zijn door de VLM: van bestuiving tot drinkwatervoorziening en klimaatadaptatie! Je kan de figuren in zwart-wit of in kleur downloaden.