Eco-efficiëntie

Doelstellingen en indicatoren rond eco-efficiëntie

Doelstellingen
 • de productie van primaire bedrijfsafvalstoffen is in de periode 2010-2015 verder ontkoppeld t.o.v. de toegevoegde waarde van de industrie
 • meer nieuwbouwwoningen presteren beter dan de geldende energieprestatienormen
 • er treedt een vergroening van het Vlaamse wagenpark op. De Vlaamse overheid geeft hierbij het goede voorbeeld

(Bron: Pact 2020)

Hieronder vind je de 4 indicatoren
Primair bedrijfsafval

Primaire bedrijfsafvalstoffen (exclusief bouw- en sloopafval, slib en grond) versus bruto toegevoegde waarde van de betreffende industriële sectoren

 • doel: verdere ontkoppeling in de periode 2010-2015
 • trend: /
 • doelbereik: ja in 2014
 • status: ontkoppeling over de periode 2009-2014
  • Laatste aanpassing: oktober 2016
  • Bron: OVAM
Vlaams voertuigenpark

Gemiddelde ecoscore Vlaams voertuigenpark (personenwagens)

grafiek vlaams voertuigenbestand ecoscore

Nieuwbouwwoningen

% nieuwbouwwoningen kleiner of gelijk aan E-peil 40

grafiek e-peil nieuwbbouwwoningen

Voertuigen Vlaamse overheden

Gemiddelde ecoscore voertuigenpark (personenwagens) Vlaamse overheden

grafiek overheidsvloot ecoscore

Contacteer ons
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG)